visie op leren Visie op leren.

Visie op leren en ontwikkelen

Leren over de onderwerpen BHV en veiligheid moeten leuk zijn. Zeker gezien de noodzaak van het borgen en continu ontwikkelen van medewerkers en organisaties binnen dit vakgebied. BHV GO biedt verschillende leeroplossingen, waardoor het mogelijk is om blended learning-trajecten te starten. Dankzij blended learning willen wij deelnemers een positieve leerervaring bieden door het aanbod af te stemmen op de persoonlijke interesses en kwaliteiten. Online leren biedt deelnemers de vrijheid om in eigen tempo door de gewenste lesstof te gaan.  Wanneer de deelnemer bijvoorbeeld iets meer tijd nodig heeft om bepaalde lesstof te begrijpen óf juist behoefte aan extra informatie, dan hoeft de deelnemer niet geforceerd verder.

De visie van BHV GO op leren is gebaseerd op een aantal pijlers. Wij geloven namelijk dat mensen hedendaags vooral invloed wil hebben op de eigen leerprocessen, zodat deze aansluiten bij hun leervermogen. In onze ogen zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor deze leerprocessen en daarom faciliteren wij met onze oplossingen zelf- en samensturing. We bieden de structuur in ons platform om zelf keuzes te maken met wie, wanneer en wat ze willen leren. De werkpraktijk, individuele leerdoelen en eigen verantwoordelijkheid staan hierin centraal.

Wij geloven dat onze technologie mensen in staat stelt om hun eigen talenten te ontdekken en verder helpt bij het doorontwikkelen van deze talenten. Doen waar je goed in bent, het vergroten van het vermogen om jezelf te sturen en problemen op te lossen. Daarnaast is het van belang om je al lerende te verbinden met de organisatie, het team, de collega’s en de klanten/cliënten.

Leren betekent dat medewerkers zich 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar moeten kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat leren niet meer beperkt is tot het klaslokaal. Dit betekent dat er steeds minder behoefte is aan het traditionele, formele leren en dat medewerkers grote behoefte hebben aan ontwikkelen in het werk en leren met en van elkaar. BHV GO heeft het digitale platform zo ingericht dat we juist die laatste twee onderdelen maximaal ondersteunen.

BHV GO wil graag benadrukken dat je het meeste bereikt door samen te leren. In- en tussen teams, binnen organisaties, in netwerken en slimme samenwerkingsverbanden. Wij hebben gezorgd dat onze technologie hier ondersteunend aan en faciliterend in kan bijdragen. En dat onze technologie met diverse functionaliteiten het samen leren in meerdere opzichten kan versterken.
Als samenwerkingspartner, vinden wij samenwerken en het samen werken aan beheer en onderhoud van onze technologie en beschikbare E-content zeer belangrijk. Hierbij zien wij het kunnen delen van e-content als een nieuwe vorm van vermenigvuldigen. Samen kunnen we zo meer doen en bereiken met de beschikbare middelen omdat de kosten zo minder hoog zijn en de investeringen in leren en ontwikkelen daardoor meer aanvaardbaar worden.

Ten slotte is het in onze ogen noodzakelijk om up-to-date te blijven in het leren en ontwikkelen. Met voortdurend verder ontwikkelende applicatiebouwstenen is het systeem flexibel en verbeteren wij continu. Leerpaden, koppelingen en ondersteunende leertechnologie zoals leerapps worden structureel ingebed. Hierdoor is BHV GO klaar voor de toekomst.

Demo ontvangen?

Geïnteresseerd in één van onze E-learning modules? Of heb je een vraag? Laat hier jouw gegevens achter en wij nemen contact met jou op!

    Naam

    E-mailadres