E-learning in de Zorg BHV in de Zorg.

BHV in de Zorg

BHV in de Zorg, een vak apart. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen hebben in meerdere mate te maken met de menselijke factor, wat uiteraard ook het bestaansrecht is. Echter maakt dat het aspect veiligheid ook complex, want men heeft te maken met minder- tot niet-zelfredzame personen en vaak ook met dag- en nachtsituaties. Daarnaast zijn er nog tal van aspecten die veiligheid en BHV tot een mooie uitdaging maken.

Praktijk
Uit inspecties door I-SZW (de arbeidsinspectie) blijkt dat in de Zorgsector de bedrijfshulpverlening nog niet altijd goed geregeld is. In diverse Zorginstellingen is de bezetting van de BHV in de weekenden en ’s nachts onvoldoende om patiënten en cliënten tijdig te evacueren. Daarnaast wordt er in onvoldoende mate geoefend met BHV’ers & overig personeel en zijn patiënten, cliënten & familieleden lang niet altijd op de hoogte van de procedures in geval van een calamiteit.

Complex
Het organiseren van de Bedrijfshulpverlening binnen de Zorg is een complex geheel. Het opzetten en doorvoeren van een gedegen BHV-organisatie in de Zorg is altijd maatwerk, gericht op de doelgroep, de zorg en de bijbehorende restrisico’s. De restrisico’s moeten blijken uit de verplicht gestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze evaluatie maakt namelijk inzichtelijk met welke ongewenste scenario’s rekening gehouden dient te worden, de restrisico’s.

Opleiden & trainen
Op basis van de restrisico’s en andere relevante factoren is een BHV-organisatie op te zetten. Calamiteitenscenario’s vormen hierbij een perfect uitgangspunt, ook in de opleiding en training van de BHV’ers. Naast het opleiden van een passend aantal BHV’ers zijn er natuurlijk ook instructies voor het overige personeel en eventueel vrijwilligers. Zij moeten ook weten hoe te handelen in geval van een calamiteit. Het kan bijvoorbeeld ook een idee zijn om het overige personeel op deelgebieden van de BHV op te leiden, bijvoorbeeld op te leiden tot ontruimer.

BHV GO is een specialist op het gebied van BHV in de Zorg. BHV GO biedt dan ook verschillende diensten en producten die volledig ontwikkeld zijn voor de zorgsector. Zo bieden wij verschillende e-learning modules waarin reeds diverse praktijkvoorbeelden en calamiteitenscenario’s uit de Zorg zijn verwerkt. Met onze e-learning kun je op een efficiënte manier een groot gedeelte van de werknemers effectief scholen op diverse relevante onderwerpen.

Uiteraard vervangt een e-learning module de praktijkscholing rondom BHV en de ontruimingsoefeningen niet, maar een dergelijk programma draagt wel bij aan het ontwikkelen van de juiste kennis en inzichten op het gebied van BHV, veiligheid en (interne) procedures.

Leren is vertrouwen
Uit de praktijk blijkt dat het binnen Zorg-organisaties lastig is om realistische oefeningen uit te voeren. Men wil de cliënten en bewoners, maar ook het eigen personeel niet overmatig belasten met BHV-oefeningen. Toch zijn deze realistische oefeningen van groot belang. Vandaar dat wij binnen onze e-learning modules veel werken met realistische scenario’s en casuïstiek vanuit de Zorg. Exact nabootsen lukt ons niet met e-learning, maar BHV GO daagt de deelnemers wel uit om te denken vanuit de praktijk. Leren is vertrouwen kweken in je eigen competenties, kwaliteiten en inzichten, zodat men klaar is voor het onverwachte.

Maatwerk
Maatwerk is ontzettend belangrijk, vooral in de diversiteit van de Zorg. Bij maatwerk zal BHV GO het programma onder andere ontwikkelen op basis van de branche, de omgeving, de situatie, interne procedures, de cultuur en de medewerkers. De programma’s voor E-learning en de praktijkscholingen zullen op elkaar aansluiten en daarmee één geheel zijn. Door onderling overleg, evaluaties en bijsturing dragen wij zorg voor het feit dat deze onderdelen op elkaar blijven aansluiten. Kwaliteit, toepasbaarheid en realistisch oefenen staan hierbij centraal. De ontwikkeling van de maatwerk-programma’s zullen áltijd in onderling overleg en afstemming met de opdrachtgever worden samengesteld.

Aanbod
Bedrijfshulpverlening speelt een ontzettend belangrijke rol in de veiligheid binnen de Zorg. Een cruciale rol zelfs in de veiligheid voor de bewoners, cliënten en/of bezoekers.

  • BHV Basis (Zorg)
  • BHV Herhaling (Zorg)
  • Ontruimen (Zorg)
  • Diverse maatwerkmogelijkheden

Demo ontvangen?

Geïnteresseerd in één van onze Zorg-gerelateerde E-learning modules? Vraag hier een gratis demo aan. Laat hier jouw gegevens achter en wij nemen contact met jou op!

    Naam

    E-mailadres

    Onze referenties in de Zorg